Tag Archives: Những Câu Hỏi Thường Gặp Khi Phỏng Vấn Visa Du Học Mỹ (P1)

Những Câu Hỏi Thường Gặp Khi Phỏng Vấn Visa Du Học Mỹ (P1)

Khi đi phỏng vấn Visa Du hoc My, nhân viên lãnh sự có thể đặt cho bạn nhiều câu hỏi, những câu hỏi chủ yếu nằm trong phạm vi về thông tin bản thân, gia đình, kết quả học tập… Continue reading

Advertisements

Leave a comment

Filed under Visa du hoc My